Oroszország és a keletVmbry nagy

Már Vámbéry halála után, az első világháború kitörésének esztendejében (Budapest, Atheneum, 1914.) látott napvilágot a népünk eredetét, illetve a magyar-török rokonság kérdését feldolgozó kötet. Ebben a szerző - immár részben túllépve korábbi álláspontján - azt vizsgálta, milyen mértékben volt hatással az alapvetően finnugor jellegű magyar nyelvre a török elem.